banner
 
Meer over Deelnemersinfo

Deelnemersinfo


Instructie aanvoer versproduct via Langfruit

Alle dagelijkse leveringen van groenten en fruit aan het Huis van de Smaak op de Floriade lopen via de firma Langfruit. Samen met u gaat Langfruit zorgen voor een ultieme versuitstraling in ons paviljoen. Contact- en adresgegevens en nadere uitleg over de werkwijze voor het aanleveren van uw versproduct treft u in de pfd hieronder.

Deelnameformulier met de bijlagen:

Formulier voor het aanleveren van gegevens t.b.v. tenaamstelling Deelnemingsovereenkomst:

Algemene bijlagen behorend bij de Deelnemingsovereenkomst Floriade:

Exposantenlogo Floriade:

Deelnemers in Huis van de Smaak mogen in hun uitingen gebruik maken van het exposantenlogo van Floriade. De logobestanden kunt u opvragen per e-mail via floriade@groentenfruitbureau.nl Instructies voor toepassing en gebruik van het logo vindt u in het Brandbook Floriade (downloadable pdf 4 mb). Vragen hierover kunt u stellen aan Jack van de Vliert van Regio Venlo Floriade BV, bereikbaar per e-mail of telefonisch via 077 3998 149.
      

Accreditatie personeel

Toegang personeelsleden tot paviljoen Huis van de Smaak

 
Hieronder vindt u een factsheet van Floriade over de toegang voor werknemers tot de expositie.  
In aanvulling op de regels vanuit Floriade hanteert GroentenFruit Bureau voor deelnemers van Huis van de Smaak de navolgende werkwijze voor aanmelding van personeel:
 

Werkwijze aanmelding personeel

  1. Alle werknemers die namens of in opdracht van een Deelnemer werkzaam zijn in het Paviljoen Huis van de Smaak  gedurende Floriade 2012 dienen door Deelnemer te worden aangemeld via een volledig en correct ingevulde maandstaat, in te dienen een week (minimaal 7 dagen) voor aanvang van de betreffende maand via e-mail op het adres floriade@groentenfruitbureau.nl.
  2. Contactpersonen van Deelnemers aan een collectieve inzending (waarin meer dan één organisatie vertegenwoordigd is), worden verzocht 1 maandstaat voor de gehele inzending te verstrekken.
  3. Alleen na goedkeuring van de maandstaat door de Projectleider Huis van de Smaak én de Projectleider Accreditatie Floriade 2012 krijgt de werknemer daadwerkelijk toegang.
  4. Het tijdig en  correct aanleveren van gegevens van werknemers valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Deelnemer. Niet of niet correct aangemelde werknemers krijgen geen toegang tot het terrein.
  5. Werknemer dient zich te houden aan de door Regio Venlo Floriade 2012 BV verstrekte regels voor het verkrijgen van  geaccrediteerde toegang. Bij het afhalen van zijn toegangsbewijs bij de accreditatiebalie van de Floriade-organisatie dient werknemer een compleet en correct ingevuld accreditatieformulier te overleggen, alsmede rechtsgeldige legitimatie.
 
Download hier de maandstaten:
 
Dit sheet ontvangen wij graag per e-mail (floriade@groentenfruitbureau.nl) ingevuld van u retour uiterlijk woensdag 28-3-2012. Alleen dan kunnen wij tijdig uw accreditaties regelen. Na goedkeuring van uw maandstaat ontvangt u formulieren voor elk van uw werknemers waarmee zij zich kunnen melden bij de accreditatiebalie voor het afhalen van hun toegangsbewijs. Heeft u een onbemande presentatie in Huis van de Smaak, vermeldt u dat dan aan ons per kerende mail!
 
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons, telefonisch via het algemene nummer of via floriade@groentenfruitbureau.nl.

 

Heeft u een mening over dit artikel? Registreer of Log-in om te reageren.