banner
 
Meer over Schoolgruiten


schoolgruiten

Schoolgruiten


Het woord "Gruiten" is ontstaan door het samentrekken van letters GRoente en frUIT etEN. Schoolgruiten is in 2002 op basisscholen geïntroduceerd en is een voorlichtings- en stimuleringsprogramma voor gezonde voeding. Op een leuke en leerzame manier wordt de nadruk gelegd op het eten van voldoende groenten en fruit. Belangrijk is het overbrengen van het beeld bij kinderen dat het eten van groenten en fruit een leuk alternatief is als tussendoortje. Alle basisscholen in Nederland kunnen gebruik maken van het Schoolgruitenmateriaal.

 

Uitvoering Schoolgruiten

Het steunpunt SchoolGruiten is in 2009 samengevoegd met het steunpunt Smaaklessen. Uitvoerende partij is Wageningen Universiteit, afdeling levenmiddelenchemie.

 

 

EU School Fruit Scheme

Met het 'EU School Fruit Scheme' wordt het stimuleren van groente- en fruitconsumptie bij kinderen beoogd en basisscholen een beleid uit te laten voeren ten aanzien van een gezond voedingsbeleid. GroentenFruit Bureau zal wellicht (afhankelijk van definitieve invulling) optreden als aanvrager voor EU-subsidies. In 2009 zullen activiteiten voornamelijk bestaan uit overleg met overheid, met verstrekkers (groente- en fruithandelaren), projectformulering, samenstellen van de EU-aanvraag en verdere voorbereidingen. Met ingang van het schooljaar 2009-2010 worden de eerste gratis verstrekkingen gedaan. Binnen het EU-Schoolfruitprogramma krijgen scholen voor elke deelnemende leerling gratis tienmaal een stuk fruit of groenten in de klas. De school bepaalt zelf of zij deelneemt aan dit programma. Voorwaarde is wel dat de hele school mee doet.

 

Aanmelden schoolfruit 2010-2011

Vanaf september kunnen scholen zich hier inschrijven voor schooljaar 2010-2011.

 

 

schoolgruiten  schoolgruiten  schoolgruiten

 

 

EU